Mekong News http://mekongnet.ru
Những địa chỉ cần biết đối với cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga
23.12.2011 18:41 | In ra

1. ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LB NGA

Số nhà 13, phố Balsai Piragovskai

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền: Phạm Xuân Sơn

BAN CÔNG TÁC C

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=46230
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru