Mekong News http://mekongnet.ru
Những dòng sông Việt chảy tới Volga
14.06.2009 14:37 | In ra

Lời tác giả: Cuối tháng 5 vừa rồi, theo chủ trương của Ban lãnh đạo Mekong Group và mekongnet.ru, tôi có dịp trở lại Xamara và Toliatchi, mảnh đất tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn ở đó. Hai năm xa cách, nay trở lại, biết bao là thay đổi, biết bao điều đáng viết. Để so sánh sự thay đổi ấy,  xin giới thiệu với độc giả về  vùng đất, về cộng đồng người Việt ở Xamara 6 năm về trước trong một bài viết  của tôi, trước khi đọc những bài viết về hiện tại

Những dòng sông Việt chảy tới Volga  

 Bút ký của Châu Hồng Thuỷ

 PHẦN M

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=6886
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru