Mekong News http://mekongnet.ru
Thông báo tìm người
24.06.2014 21:19 | In ra
Tìm anh Khánh, quê Nghệ An, vợ tên là Hạnh, con rể nhà thơ Xuân Hoài, nguyên Tổng Biên tập báo Hà Tĩnh.
Nếu anh Khánh nhận được tin này, hoặc ai biết anh Khánh ở đâu, xin liên hệ theo số máy 89687786996, +84393891927 .
Trân trọng cảm ơn

URL của bản tin này: http://mekongnet.ru/index.php?mod=News&sid=74807
© Mekong News contact: info@mekongnet.ru